/
logo

СВАТБЕНА ФОТОСЕСИЯ

Сватбената фотосесия е един от най-важните моменти в сватбения ден, който е важно да бъде планиран и организиран адекватно. Добре е да попитате избрания от Вас сватбен фотограф за съвети, идеи за места, пози и др. Последните години сватбената фотосесия се превърна в едно от най-очакваните неща, които се случват на младоженците в Големия ден. Често дори се използва времето за фотосесия, за да се разкаже някаква история, свързана с тях. Затова е добре да бъде определено поне един час време за фотосесия, както и да се помисли за най-добрата локация, която нито да е прекалено в страни, така че да се изгуби излишно време в път, но също така да предлага художествена обстановка за творческа работа по време на фотосесията. Ако изберете нас, като ваши сватбени фотографи, бъдете сигурно, че много пъти в нашите разговори ще засягаме темата за сватбената фотосесия, тъй като я смятаме за най-художественият момент през цялата сватба, заедно с другите уловени емоции и настроения.